fredag den 01. juni 2012

KRAP – en af de mest brugte pædagogiske metoder

Efteruddannelsen har indledt et samarbejde med udbyderne af KRAP.

Derfor kan vi nu, i samarbejde med KRAP-teamet,  tilbyde en række kurser, som kan tages enkeltvis eller i sammenhæng. Alle KRAP-kurserne hviler på samme fundament - metodisk og teoretisk - men tilpasses til den konkrete målgruppe.

KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring.

Hensigten med KRAP er at støtte deltagerne i at bibringe de mennesker, de arbejder med til dagligt, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer - uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneske- og behandlingssyn.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt "virker". KRAP-teamet formidler kun teorier og metoder, de selv har gode erfaringer med, og som har virket for vore mange kursister, kolleger, medarbejdere og supervisander.

KRAP er udviklet af Lene Metner, PsykologCentret Viborg ApS og PsykologCentret, Viborg ved Peter Storgård.

Kontakt Efteruddannelsen for at høre nærmere på tlf.nr.: 8720 6117