Akademiuddannelse i ledelse - Ledelse i praksis

Info
Afholdelse og tilmelding

Målgruppe:

Social- og Sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter, der arbejder som leder eller teamleder eller har en drøm om at blive det.

Beskrivelse:

For at sikre dig en solid ledelsesplatform, er der gennem hele uddannelsen fokus på at sikre sammenhængen mellem teori og praksis.
Første fag i uddannelsesforløbet er "Ledelse i praksis".

Uddannelsen tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du bliver rustet til den virkelighed du skal agere i.
Du bliver fortrolig med aktuelle og relevante ledelses- og samarbejdsformer, du bliver mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder, og du vil få et skarpt blik for dine medarbejdere og kollegers kompetencer og udviklingspotentialer.
De begreber og metoder der arbejdes med, kan du anvende i din praksis med det samme, ligesom du får styrket din evne til at kommunikere konstruktivt både horisontalt og vertikalt i organisationen.

Undervisningen tager udgangspunkt i din virkelighed og de udfordringer du står med i dagligdagen, og bygger videre på de erfaringer og viden du allerede har. Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg.
Gennem hele forløbet vil du få en studiemakker.

Hele lederuddannelsen er en akademiuddannelse i ledelse, der består af følgende akademifag:
•Ledelse i praksis – 10 ECTS-point
•Borgerkommunikation – 10 ECTS-point
•Organisation og arbejdspsykologi – 10 ECTS-point
•Teamledelse – 5 ECTS-point
•Ledelse, der skaber social kapital – 5 ECTS -point
•Det strategiske lederskab – 10 ECTS-point
•Afgangsprojekt i ledelse – 10 ECTS-point
Det er også muligt at vælge enkelte fag ud og kun deltage i dem.

Uddannelsen afholdes på SOSU skolen i Silkeborg på adressen:
Høgevej 4, 8600 Silkeborg
Uddannelsen starter med faget "Ledelse i praksis", med undervisning fra kl.8.00-15.00 på følgende datoer i efteråret 2017: 15/8 - 22/8 - 29/8 - 5/9 - 12/9- 19/9 - 26/9- 3/10 + eksamen d. 12/10
Pris:
Fag med 10 ECTS-point kr. 5.500,- pr. fag. (kr. 6.500,- for afgangsprojektet)
Fag med 5 ECTS-point kr. 4.000,- pr. fag.
Prisen for hele uddannelsen inkl. forplejning alle undervisningsdage kr. 36.500. Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale.

Uddannelsen udbydes i henhold til lov om åben uddannelse, hvorfor der kan søges refusion efter reglerne om statens voksenuddannelse (SVU.dk) samt eventuelt midler fra Den Kommunale Kompetencefond efter gældende regler. Kontakt din lokale FOA-afdeling for vejledning i at søge tilskud i kompetencefonden.

Varighed:

Første modul er på 8 undervisnings dage

Tilmelding

Vælg hold:

Tilmeld

Afholdelsessted:

SOSU Øsjylland, Afdeling Silkeborg
Høgevej 4
8600 Silkeborg

Dato:

15.08.2017 - 12.10.2017

Tilmeldingsfrist:

01.08.2017

Varighed:

Første modul er på 8 undervisnings dage

Undervisningstype:

Pris:

5500,00

Prisen er uddannelsen inkl. forplejning alle undervisningsdage. Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale. Første modul "Ledelse i praksis" koster 5500 kr.

Kontaktperson:

Anne Katrine Valeur
87206117
akt@sosusilkeborg.dk